راهنمای پرداخت اینترنتی

مرکز آموزش های آزاد - دانشگاه ملایر » راهنمای پرداخت اینترنتی

آشنایی با سامانه پرداخت آموزشهای مجازی آموزشهای آزاد دانشگاه ملایر

برای ورود به سامانه پرداخت یکی از روشهای زیر پرداخت ثبت نام دوره های آموزشی را انتخاب نمایید 

1.در قسمت فهرست صفحات روی پرداخت ثبت نام دوره های آموزشی  کیلیک نمایید


 2.در قسمت اخبار و اطلاعیه ها بعد از باز کردن دوره مربوط و خواندن شرایط بر روی گزینه برای پرداخت اینجا کیلیک نمایید  برروی کلمه اینجا کیلیک کنید

سپس بعد از ورود  به سامانه پرداخت با یکی از روشهای بالا گزینه پرداخت بر اساس عنوان را انتخاب نمایید

 

در مرحله بعد تصویر زیر نمایان می شود:

 :

در مرحله بعد در قسمت مرکز درآمد گزینه حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی را کیلیک نمایید


 در مرحله بعد در قسمت گروه پرداخت گزینه گروه آموزش های مجازی را کیلیک نمایید


 

 در مرحله بعد در قسمت عنوان پرداخت گزینه کلاس های آموزش مجازی را کیلیک نمایید


در مرحله بعد مشخصات خود را تکمیل کنید و مبلغ را طبق اطلاعیه وارد نمایید درغیر این صورت برای شما گواهی صادر نمی شود و مبلغ غیر قابل برگشت می باشد

(مبلغ را در واحد ریال ثبت نمایید)

 

مرحله بعد گزینه  پرداخت آنلاین  را کیلیک نمایید

بعد از عملیات پرداخت عکس پرداختی را همراه عکس و شناسنامه و کارت ملی (شماره کارت ملی  رابنویسید و عکس بگیرید در صورت نبودن کارت ملی) در قسمت ثبت نام ارسال نمایید (فرمت تمام عکسها .jpg باشد و حجم عکسها 5k باشد)

 

 برای  ارسال مدارک  اینجا کیلیک نمایید