نکات قابل توجه

مرکز آموزش های آزاد - دانشگاه ملایر » نکات قابل توجه

 

  • هنگام ثبت نام اولیه لازم نیست کلیه مدارک بارگزاری شود . می توانید از کاغذ سفید و شماره فرضی برای فیش استفاده کنید و بعدا مدارک را دستی تحویل دفاتر ثبت نام دهید .
  • پس از اطمینان از برگزاری دوره مبلغ دوره به حساب 2433144204 بانک تجارت به نام مرکز آموزش آزاد دانشگاه ملایر واریز می شود .
  • جهت ثبت نام در هریک از دوره های آموزشی ، داوطلبان میتوانند به صورت   ثبت نام اینترنتی  و یا مراجعه حضوری به دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه ملایر اقدام نمایند.
  • برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت کارکنان ادارات، ارگانهاو شرکتها به شرط درخواست و پرداخت هزینه از طریق آن ارگان و یا شخص متقاضی قابل اجرا خواهد بود.
  • اطلاعات مربوط به برگزاری هر دوره (ساعات برگزاری، مدرس، مکان و ...) پس از به حد نصاب رسیدن از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
  • پیشنهاد برگزاری هر نوع دوره آموزشی از طریق تماس با ما قابل ارسال است.