نکات قابل توجه

مرکز آموزش های آزاد - دانشگاه ملایر » نکات قابل توجه

 

  •  
    جهت ثبت نام در هریک از دوره های آموزشی ، داوطلبان میتوانند به صورت ثبت نام اینترنتی  و یا مراجعه حضوری به دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه ملایر اقدام نمایند.
  • برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت کارکنان ادارات، ارگانهاو شرکتها به شرط درخواست و پرداخت هزینه از طریق آن ارگان و یا شخص متقاضی قابل اجرا خواهد بود.
  • اطلاعات مربوط به برگزاری هر دوره (ساعات برگزاری، مدرس، مکان و ...) پس از به حد نصاب رسیدن از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
  • پیشنهاد برگزاری هر نوع دوره آموزشی از طریق تماس با ما قابل ارسال است.