مرکز آموزش های آزاد - دانشگاه ملایر » راهنمای تلفن

آدرس:

ملایر:    بلوار پرستار- بالاتر از دانشگاه آزاد - دانشکده عمران و معماری

                   مركز آموزشهاي آزاد دانشگاه ملاير

تلفنهای تماس:

32220603

32230052

 ملایر- کیلومتر 5 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر ، ساختمان مرکزی ،طبقه اول ، دبیرخانه معاونت دانشجویی . آقای زمانی

تلفن تماس:

32355463