دوره های آموزشی

کلاس مهارتهای هفتگانه (ICDL)

کلاس  مهارتهای  هفتگانه (ICDL)

 

 

مدت کلاس 28 ساعت

تاریخ شروع دوره 1400/1/18

چهارشنبه 17 الی 19

زمان ثبت نام از 1399/12/02 الی 1400/01/16

مبلغ پرداخت 150000 تومان