دوره های آموزشی

دوره مقدماتی اصول طراحی pfd و p&id

دوره مقدماتی اصول طراحی pfd  و p&id

سرفصل های دوره
PFD و :P&ID
.1 دیباچه
.2 علائم اختصاری ) Symbols ( در پایپینگ

3- Drawing ها

.4 Schematic diagram
.5 Process Flow diagram یا PFD و طرح بندی آن

.6 Piping and instrumentation diagram که به اختصار P&ID نامیده میشود...

 

توانایی پس از خاتمه دوره:
دانشجویان در صورت ادامه مطالعه مدارک مربوطه و گسترش مهارت های خود در پایان دوره قادر خواهند بود به عنوان Fresh graduate یا
Junior process designer در شرکت های مهندسی مشاور مشغول به کار شوند.

پیشنهاد و توصیه ها:
ضروریست کلیه دانشجویان مدارک مربوط به این دوره آموزشی را از اپلیکیشن Drop box دانلود نموده و مقدمه کتاب Piping guide 2008 (D.R Sherwood) را به طور کامل مطالعه نمایند. آدرس فولدر مربوطه دو هفته قبل از آغاز کلاس اعلام خواهد گردید.