دوره های آموزشی

PDMS رشته عمران

PDMS رشته عمران

ساعات نظری :-
ساعات عملی: شش جلسه (نه ساعت)

ماژول :Design
مهمترین بخش نرم افزار است که به مدل سازی واحد می پردازد . به طور کلی یک واحد فرآیندی متشکل از بخش های
مکانیک ، سازه ، عمران ، معماری ، برق ، ابزار دقیق و ... می باشد که در این ماژول می توان کلیه این واحد ها را با تمام بخش
های مختلف آن با دقیق ترین و کاملترین جزئیات مدل سازی نمود . در ماژول DESIGN برای طراحی هر واحد
Application مجزایی وجود دارد. از جمله Application های Pipework ، Equipment ، Structure ، HVAC و ...
که هر کدام حاوی منوهای مخصوص به خود می باشند . از مهمترین قابلیت های ماژول DESIGN می توان به مدل سازی
کل واحد فرآیندی، بررسی برخورد اجزای مختلف با هم، بررسی و مشاهده آخرین فعالیت های انجام شده کاربران، گزارش
گیری از مدل و مشاهده نمای کلی واحد اشاره کرد. از جمله مواردی که در ماژول Design می توان چک نمود، برخورد اجزاء
مختلف، گرفتن گزارشها از مدل و مشاهده نمای کلی Plant می باشد. سرفصل هایی که در دوره آموزش ماژول Design به آنها
خواهیم پرداخت به شرح ذیل می باشد:
1 : مقدمات آشنایی با نرم افزار PDMS ، معرفی ماژول های مختلف، قابلیتهای نرم افزار، آشنایی با محیط کار GENERAL ،
آشنایی با منو ها و آیکون های اصلی و اصطلاحات اساسی، شرح پنجره MEMBERS و تعیین سلسله مراتب قرار گیری المان
در محیط GENERAL .
2 : چگونگی افزودن و برداشتن المان های ایجاد شده بر اساس مباحث معرفی شده روز قبل، شرح فعالیت Editor Model ،
آشنایی با Equipment های مورد کاربرد در Plant های نفتی، آشنایی با محیط Equipment ونحوه ورود به آن، تعیین
سلسله مراتب قرارگیری المان ها در محیط Equipment .
3 : نحوه ایجاد سازه، بررسی روش های آن و مثال نمونه، انواع روش جابه جایی المان ها، انواع Copy ، نحوه تنظیم واحد
اندازه گذاری در PDMS و ...
4 : آشنایی با محیط کار Structural در محیط Design و کاربرد عملگرهای مربوطه.
5 : مرور Application های ارائه شده در مباحث قبل و تعریف و تمرین پروژه Sample و پروژه های مختلف.

 

توانایی پس از خاتمه دوره:
دانشجویان در صورت ادامه مطالعه استانداردها و تمرین نرم افزار PDMS و گسترش مهارت های خود در پایان دوره قادر خواهند بود به عنوان
Fresh graduate یا Junior structural designer در شرکت های مهندسی مشاور مشغول به کار شوند.