اخبار و اطلاعيه ها

دعوت به آزمون شفاهی  زبان  انگلیسی(مصاحبه)

دعوت به آزمون شفاهی  زبان  انگلیسی(مصاحبه)

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی اعزام به اروپا در قالب پروژه های بین المللی اتحادیه اروپا

 

موضوع : دعوت به آزمون شفاهی  زبان  انگلیسی(مصاحبه)

 

زمان :  روز سه شنبه مورخ 14/9/96 ساعت 12:30

 

مکان : مرکز آموزش های آزاد دانشگاه ملایر واقع در دانشکده عمران و معماری، ساختمان اداری، طبقه سوم  - تلفن تماس : 32230052

 

اسامی دانشجویان محترم پذیرفته شده در آزمون کتبی زبان انگلیسی به شرح ذیل می باشد:

 

1-محسن میرزایی

 

2-اعظم مویدی نژاد

 

3-سجاد قاصدی

 

4-محمود بهروزی

 

5-شیوا غریبی

 

6-مسعود حاتمی منش

 

7-صدیقه عبداللهی

 

8-مریم ابراهیمیان نجف آبادی

 

9-گلنار مخفی

 

10-محمد حسین عبدلی

 

11-مریم عسگری

 

12-هیلا کیانی

 

13-حسین شمس پور

 

14-مهسا جمالی

 

15-مهدی عسگری سده

 

16-سامان خالدیان

 

17-حسن ترکاشوند