اخبار و اطلاعيه ها

آزمون زبان انگلیسی ویژه ی اعزام دانشجویان دانشگاه ملایر به اروپا

آزمون زبان انگلیسی ویژه ی اعزام دانشجویان دانشگاه ملایر به اروپا

آزمون زبان انگلیسی ویژه ی اعزام دانشجویان دانشگاه ملایر به اروپا در قالب پروژه های بین المللی اتحادیه اروپا

 

آزمون از دو مرحله ی  کتبی و مصاحبه ی شفاهی تشکیل می شود.

زمان و مکان  برگزاری : 

آزمون کتبی  :   ساعت 9صبح  روز شنبه 11/ 9/ 96 

مکان : دانشکده علوم ریاضی و آمار

مصاحبه شفاهی : از بین پذیرفته شدگان کتبی  ساعت  9صبح   روز سه شنبه  14/ 9/ 96   

مکان :  دفتر مرکز آموزش های آزاد واقع در ساختمان اداری دانشکده عمران معماری

 

محتوای آزمون کتبی :

منابع : آزاد  منابع مورد استفاده آزمون های TOEFL ،  IELTS و MSRT

 

آزمون  شامل دو بخش مهارت خواندن و درک مفاهیم و ساختار زبان انگلیسی می باشد.  

 

مصاحبه شفاهی : 

ارزیابی مهارت گفت و شنود به صورت مصاحبه