اخبار و اطلاعيه ها

راهکار ثبت نام جدید

راهکار ثبت نام جدید

 

داوطلبان می توانند مبالغ هزینه ی دوره ها را به حساب  2433144204 بانک تجارت واریز نمایند

و از فیش واریزی و مدارک خوذ ( فیش واریزی - عکس - شناسنامه-  کارت ملی و کارت دانشجویی) عکس بگیرد و به آدرس تلگرامی ahmadi023@  ارسال نماید.