دوره های آموزشی

PDMS رشته مکانیک

PDMS رشته مکانیک

PDMS رشته مکانیک  10ساعت

دوره مقدماتی اصول طراحی pfd  و p&id

دوره مقدماتی اصول طراحی pfd و p&id

دوره مقدماتی 10ساعته  اصول طراحی pfd  و p&id          

طراحی پایپینگ

طراحی پایپینگ

طراحی پایپینگ  9ساعته

آموزش رباتیک

آموزش رباتیک

دوره  48ساعته  رباتیک

PDMS رشته عمران

PDMS رشته عمران

توانایی پس از خاتمه دوره :          PDMS  رشته عمران
دانشجویان در صورت ادامه مطالعه استانداردها و تمرین نرم افزار PDMS و گسترش مهارت های خود در پایان دوره قادر خواهند بود به عنوان
Fresh graduate یا Junior structural designer در شرکت های مهندسی مشاور مشغول به کار شوند.

کارگاه عکاسی

کارگاه عکاسی

کارگاه عکاسی (مبانی نظری عکاسی و اصول کادر بندی)

 

کارگاه تست جوش

کارگاه تست جوش

دوره بازرسی جوش و سرفصل ها

کارگاه آموزشی با حضور اساتيد تستهای بازرسی جوش دارای سوابق ارزنده علمی و عملی